Om gården...

Vi som bor och brukar Lilla Skee består av Ann Chatrin och Bertil Ericsson, våra tre barn Hjälper oss också när det behövs; Eric, Hanna och Anders. Besöker ni oss kan ni även bli välkomnade av någon av våra Berner Sennen! Gården är vad man traditionellt kallat ett familjejordbruk. Lilla Skee har varit i vår släkts ägo sen några generationer. För att kunna vara kvar som en egen brukningsenhet har vi varit tvungna att förändra verksamheten på gården.

Djurproduktionen har upphört då vi varken har lokaler eller mark nog för att bedriva en rationell och ekonomiskt lönsam produktion. Istället har verksamheten inriktats på grönsaker. Grönkål för vidareförädling av Harplingekål, den blir då den i Halland “världsberömda” långkålen. Övrig mark som tillhör gården odlas av grannen i ett utbyte som vi båda vinner på.

Bilderna som finns här är privata om inget annat anges. Vill ni låna någon? Det får ni gärna göra, MEN SÄG TILL OSS FÖRST!

Välkommen

Ann Chatrin & Bertil

15-03-27

Copyright © Lilla Skee 2005